Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
Qeydiyyata alınmış qiymətli kağızlar

21 noyabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən "Azərbaycan İpoteka Fondu" ASC-nin ipoteka istiqrazlarının baza emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.

Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:

Qiymətli kağızın növü - adlı, sənədsiz, faizli ipoteka istiqrazları;
Buraxılışın həcmi - 50 000 000 (əlli milyon) manat;
İstiqrazların sayı - 50 000 (əlli min) ədəd;
Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 (bir min) manat;
Tədavül müddəti - Buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 3600 gün;
İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi - 3 (üç) %.

İpoteka götürənlərİn sayı
1
9
2
7
9
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
810 199 080 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar