Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
Kupon ödənişlərinə dair məlumat

Kupon ödənişlərinə dair məlumat - 2017-cı il 

Qiymətli kağız Tarix
AZ2009008684 02.01.2017
AZ2008008685 26.01.2017
AZ2005008688 17.02.2017
AZ2004008689 06.03.2017
AZ2007008686 27.03.2017
AZ2006008687 05.06.2017
AZ2003008680 14.06.2017
AZ2002008681 24.06.2017
AZ2009008684 01.07.2017
AZ2008008685 25.07.2017
AZ2005008688 16.08.2017
AZ2004008689 02.09.2017
AZ2007008686 23.09.2017
AZ2006008687 02.12.2017
AZ2003008680 11.12.2017
AZ2002008681 21.12.2017
AZ2009008684 28.12.2017


QEYD: Kupon ödənişi, ödəniş tarixindən bir gün əvvəlki tarixə istiqraz sahibi olan investora ödənilir (istiqraz sahibləri reyestrsaxlayıcı (Milli Depozit Mərkəzi) tərəfindən emitentə istiqraz sahibləri barədə təqdim etdiyi reyestr əsasında müəyyən edilir). İstiqrazların alqı-satqısı zamanı qiymət müəyyənləşdirilərkən bu amilin nəzərə alınması tövsiyyə olunur.  

İpoteka götürənlərİn sayı
1
9
2
7
9
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
810 199 080 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar