Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
Güzəştli ipoteka

Məlumatlar hazırlanmaq üzrədir...

İpoteka götürənlərİn sayı
1
8
4
9
7
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
762 404 200 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar