Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
AİF-in tarixində mühüm hadisələr
2005
 • Azərbaycan İpoteka Fondunun yaradılması
 • Azərbaycan İpoteka Fondunun Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi
2006
 • İlk ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılması
 • ilk ipoteka kreditinin verilməsi
 • İlk yenidən maliyyələşdirmə əməliyyatının aparılması
 • Regionda İlk ipoteka kreditinin verilməsi
 • AİF-in kotirovka dərəcəsi 2% səviyyəsində təyin olunmasi
2007
 • 100-ci ipoteka kreditinin verilməsi
 • İlk güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi
 • 1000-ci ipoteka kreditinin verilməsi 
 • AİF-in Naxçıvan filialının rəsmi açılışı
2008
 • Ipoteka kreditlərinin verilməsinin bərpası 
 • AİF-in təmin edilmiş istiqrazlarının ilk yerləşdirilməsi 
 • AİF-ə stabil proqnozlu BB beynəlxalq kredit reytinqinin verilməsi
2010
 • AİF-in növbəti emissiya üzrə istiqrazlarının yerləşdirilməsinin başlanılması
 • AİF-ə verilmiş stabil proqnozlu BB kredit reytinqi BB+ səviyyəsinədək artırılmışdır 
 • AIF-ə verilmiş stabil proqnozlu BB+ kredit reytinqi investisiya dərəcəli BBB- reytinqi səviyyəsinədək artırılmışdır.
2011
 • AİF-in növbəti emissiya üzrə təmin edilmiş istiqrazlarının yerləşdirilməsinin başlanılması
İpoteka götürənlərİn sayı
1
9
2
7
9
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
810 199 080 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar