Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
Dövriyyədə olan qiymətli kağızlar

Azərbaycan İpoteka Fondunun borc istiqrazlarına dair məlumat 

Dövlət qeydiyyat nömrəsi Qeydiyyat tarixi Qiymətli kağızın növü Buraxılışın həcmi Tədavül müddəti İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəs  İlk yerləşdirmə tarixi Son ödəniş tarixi
AZ200100868 29.05.2009 təmin edilmiş 55,000,000 7 il 3% 16.06.2009 10.05.2016
AZ200200868 30.12.2009 təmin edilməmiş 75,000,000 10 il 3.25% 01.02.2010 11.12.2019
AZ200300868 19.11.2010 təmin edilmiş 60,000,000 7 il 3% 17.01.2011 11.12.2017
AZ200400868 23.09.2011 təmin edilmiş 20,000,000 7 il 3% 04.10.2011 28.08.2018
AZ200500868 16.01.2012 təmin edilmiş 30,000,000 10 il 3% 15.03.2012 22.01.2022
AZ2006008687 21.12.2012 təmin edilmiş 40,000,000 10 il 3% 28.12.2012 06.11.2022
AZ2007008686 30.09.2013 təmin edilmiş 20,000,000 10 il 3% 14.10.2013 23.08.2023
AZ2008008685 22.01.2014 təmin edilmiş 40,000,000 10 il 3% 11.02.2014 21.12.2023
AZ2009008684 30.12.2014 təmin edilmiş 50,000,000 10 il 3% 13.01.2015 21.11.2024
İpoteka götürənlərİn sayı
1
9
2
7
9
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
810 199 080 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar