Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
İpoteka götürənlərİn sayı
1
9
2
7
9
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
810 199 080 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar