Faİz dərəcələrİ
Vətəndaşlar üçün Qaynar xətt
İpoteka götürənlərİn sayı
1
8
9
1
5
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
788 197 730 keçib.
Müvəkkİl təşkİlatlar